اسلاید اسلاید سه اسلاید دو

پی آر پی (PRP) : پی آر پی و تیرگی دور چشم

هم اکنون در بسیاری مراکز پیشرفته درمانی پزشکی از فرد مقدار کمی خون گرفته شده و با استفاده از دستگاه مخصوص تراکم پلاکت( که یکی از اجزا فرایند انعقاد در گردش خون است ) تغلیظ شده و در محلهای ترمیم جراجی بخصوص ترمیم استخوانها بکار گرفته می شود که بهمراه بهبود نسبی در ترمیم خواهد بود. در حال حاضر برخی از پزشکان از این ماده برای کاهش تیرگی دور چشم استفاده می کنند که گاهی همراه رضایتمندی پزشک وبیمار است. نتایج متضاد آن هم کم نیست که نه پزشک راضی است ونه بیمار. مقالات و محققین برجسته دنیا نیز در مورد اثر بخشی این روش در درمان تیرگی دور چشم نظر قاطعی ندارند. با توجه به موقتی بودن فاکتورهای رشد آزاد شده از پلاکتها و نیاز به مقادیر بسیار زیادی از این فاکتورها برای احتمال اثر بخشی بنظر میرسد در مجموع روش قابل اعتمادی برای درمان تیرگی دور چشم نباشد . حداقل در حال حاضر و با اطلاعات اینجانب روش قابل قبولی نمی باشد، و اینجانب نیز از این روش برای درمان تیرگی دور چشم استفاده نمی کنم.

 

 

سخن روز
حاصلضرب "توان" در "ادعا" مقداری ثابت است.
هرچه "توان" انسان کمتر باشد "ادعا" ی او بیشتر است و هر چه "توان" انسان بیشتر شود "ادعا" یش کمتر می گردد.
دکتر حسابی
نظر سنجی
نظر شما در باره سایت؟ 

RSS
بالای صفحه - درخواست وقت ویزیت
تمام حقوق وب سایت محفوظ می باشد