خال عروقی آلبالوئی

خال آلبالویی بصورت برجستگیهای قرمز روشن غالبا در نواحی تنه و اندام دیده میشوند. ولی در هر نقطه ای از پوست بدن ممکن است پدیدار گردند.

تعداد آن میتواند از یک تا هزاران عدد باشد.

معمولا در بیشتر افراد دیده میشود و با افزایش سن نیز تعداد و اندازه آنها افزایش می یابد.

هیچ مشکل درمانی نیستند. نیازی هم به برداشتن آنها نیست. مگر در صورت خونریزی یا زمانی که مشکوک به سایر تشخیصها هستیم.

از بین بردن ضایعه معمولا با تخریب با دستگاههای خاص و یا لیزر اانجام میگیرد.

31 مرداد 1393
نویسنده : - | بازدید ها : 618 نفر

مطالب مرتبط

آخرین اخبار و مطالب

چند لحظه صبر کنید